Här hittar du rätt svar i våra senaste tispromenader. 
Här handlar det om Historiska händelser.
​​​​​​​Vinnaren i den heter P-O Hermansson. Grattis P-O och välkommen att hämta en ost hos oss. 

Tema Historiska världshändelser

 
1. Universum föddes när all materia snabbt börjar expandera från en enda punkt. Det man kallar för Bing Bang. När var det egentligen?
För 10,6 miljarder år sedan
för 13,8 miljarder år sedan
för 15.2 miljarder år sedan

 
2. För 2 800 000 år sedan uppstod de första människosläktingarna (homo). I vilket land i världen ha man hittat rester från dessa ”människor”?
Kenya
Tanzania
Etiopien

 
3. För 3 500 år sedan gjorde människan en uppfinning som har påverkat oss på många sätt, den har banat väg för många fler uppfinningar. Platsen där uppfinningen gjordes var Mesopotamien. Vilken är uppfinningen?
Hjulet
Plogen
Pengar

 
4. Nu pratar vi om en period mellan 3500 fvt (förre vår tid)  – 539 fvt.  Under hela denna period blomstrade kulturen mellan floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak. Många uppfinningar – allt från matematik och avloppssystem till öl – utvecklades här. Vad hette landet?
Mesopotamien
Tenochtitlàn
Indus

 
5. Runt den tid som vi börjar vår tideräkning hade man en lång period av fred och stabilitet i Romarriket. Det ledde till att mycket ny teknik kunde utvecklas. Däribland finns avloppssystem, stenbelagda vägar med standardiserade mått, postväsende och juridiskt system. Vad kallades den här tiden av fred?
Tokugawashogunatet
Pax Romana
Pacem in terris

 
6. På 1300-talet spred sig en pest. Den nådde Europa från Asien. 25% av befolkningen dog i Europa och Kina. Även mongolerna, Västasien och norra Afrika drabbades. Vad hette pesten?
Spanska sjukan
Kolera
Digerdöden

 
7. Martin Luther protesterar mot den katolska kyrkan genom att skriva ett antal teser. De nådde fram till ärkebiskopen Albrekt av Magdeburg och Mainz de 31a oktober 1517. Detta startar den protestantiska reformationen av kristendomen. Hur många var teserna?
18
50
95

 
8. År 1687 kom boken Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, en av naturvetenskapshistoriens mest inflytelserika böcker, ges ut. Den förklarar gravitation och andra fysiska lagar på ett sätt som i stora drag fortfarande anses korrekt. Vem var författaren?
Galileo Galilei
Isaac Newton
Albert Einstein

 
9. 1850-talet. Råolja har används som bränsle och byggmaterial i tusentals år, men när skotten James Young lyckas skapa detta ämne ur oljan lägger det grunden för fler användningsområden. Bensinåldern och den moderna oljeborrningen tar fart. Vad var det han gjorde?
Diesel
Nafta
Fotogen

 
10. Guglielmo Marconi nådde 1901 över Atlanten som den allra första personen. Vad var det han nådde över atlanten med?
Den första luftballongen
Den första radiosändningen
Det första ångfartyget